Dùng máy bay không người lái bón phân, nông dân làm lúa “khỏe” vì thoát khỏi hóa chất độc hại

Dùng máy bay không người lái để bón phân, phun thuốc, sạ lúa giúp người nông dân không những tiết kiệm chi phí mà còn bảo vệ sức khỏe.

Dùng máy bay không người lái bón phân, nông dân làm lúa "khỏe" vì thoát khỏi hóa chất độc hại

Dùng máy bay không người lái bón phân, nông dân làm lúa “khỏe” vì thoát khỏi hóa chất độc hại.