Dược liệu an xoa Quảng Trị lần đầu được xuất khẩu đi Mỹ

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm thị trường, liên kết với doanh nghiệp, lần đầu tiên sản phẩm cao dược liệu an xoa của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được xuất khẩu đi Mỹ.

Dược liệu an xoa Quảng Trị lần đầu xuất đi Mỹ

Dược liệu an xoa Quảng Trị lần đầu xuất đi Mỹ