Gây dựng thương hiệu trà sạch, ông nông dân Thái Nguyên được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023

Gây dựng thương hiệu trà sạch cho vùng chè Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), anh Nguyễn Huy Sơn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.

Gây dựng thương hiệu trà sạch, ông nông dân Thái Nguyên được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023