Giá lúa tại ĐBSCL tăng nhẹ trở lại, nông dân thêm động lực, an tâm phòng dịch chuẩn bị vụ mùa mới

Các tỉnh vùng ĐBSCL đang tập trung hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và ngành chức năng nên việc thu hoạch lúa của nông dân được thuận lợi hơn. Theo các thương nhân kinh doanh lúa gạo chia sẻ, giá lúa tại một số vùng ĐBSCL đã tăng nhẹ trở lại, sau khi giảm mạnh vào tuần trước.

Giá lúa tại ĐBSCL tăng nhẹ trở lại, nông dân thêm động lực, an tâm phòng dịch chuẩn bị vụ mùa mới

Giá lúa tại ĐBSCL tăng nhẹ trở lại, nông dân thêm động lực, an tâm phòng dịch chuẩn bị vụ mùa mới