Giảm lượng giống, phân bón để hạ giá thành sản xuất lúa

Trước những tác động của dịch Covid-19, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp cho rằng, cần có sự chủ động giảm lượng giống, phân bón để hạ giá thành sản xuất lúa.

Giảm lượng giống, phân bón để hạ giá thành sản xuất lúa