Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ "Trường học nông trại"

Mô hình "Trường học nông trại" của Trường PTDTBT THCS sở Tà Mung (Tà Mung, Than Uyên, Lai Châu) đã góp phần tạo môi trường giáo dục kỹ năng sống...


Giáo dục kỹ năng sống cho sinh từ mô hình Trường học nông trại.

Nhiều hoạt động ý nghĩa từ trường học nông trại

Mô hình "Trường học nông trại" rất ý nghĩa, đem lại nhiều hiệu quả. Các em học sinh dân tộc vùng cao vốn nhút nhát, rụt rè, nay dần được khẳng định bản thân, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Từ mô hình trường học nông trại, các bữa ăn hằng ngày của các em học sinh cũng đã được cải thiện hơn, giúp các em có thêm sức khỏe để yên tâm học tập.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, các em học sinh Trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tà Mung, xã Tà Mung không chỉ được lĩnh hội tri thức mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị của trường học nông trại. Từ đó, giúp các em hoàn thiện bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, tự tin để gặt hái những thành công trong tương lai.