Gỡ khó cho ngành tôm trong cung ứng vật tư đầu vào và thu mua

Khó khăn trong thu mua, dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào… khiến giá tôm thương phẩm giảm và gây tâm lý e ngại cho người nuôi tôm tại nhiều tỉnh thành phía Nam.

Gỡ khó cho ngành tôm trong cung ứng vật tư đầu vào và thu mua