Tin liên quan

Video: Quảng Ngãi lập chốt tại bãi biển ngăn chặn tranh chấp ngư trường mùa khai thác ốc gạo

Chuyển động Nhà nông 14/3: Bình Thuận hiện đại hóa đội tàu, nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ