Gom rác thải nông nghiệp ủ với IMO, nông dân Đồng Nai có “trăm ngàn cái lợi”

Tận dụng rác thải nông nghiệp như trái cây non, lá, cỏ,… để ngâm ủ với IMO, nông dân Đồng Nai đã tạo ra các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc khử mùi chuồng trại chăn nuôi. Nhờ vậy mỗi năm nhiều nông dân đã giảm bớt được chi phí sản xuất lên đến hàng trăm triệu đồng.

Gom rác thải nông nghiệp ủ với IMO, nông dân Đồng Nai có “trăm ngàn cái lợi”