Hà Nội bảo đảm cung ứng đủ trứng gia cầm cho hơn 10,3 triệu người dân Thủ đô

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để bảo đảm nguồn cung ứng trứng gia cầm cho hơn 10,3 triệu người dân hiện đang cư trú tại Hà Nội, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, thủy cầm đẻ trứng và duy trì hiệu quả chuỗi liên kết với các tỉnh, thành phố để bảo đảm nguồn cung.

Ngành nông nghiệp Hà Nội bảo đảm cung ứng trứng gia cầm cho hơn 10,3 triệu người dân Thủ đô

Ngành nông nghiệp Hà Nội bảo đảm cung ứng trứng gia cầm cho hơn 10,3 triệu người dân Thủ đô