Hà Nội: Sụt lún nghiêm trọng ở đê sông Đáy, người dân nơm nớp sống trong nỗi lo vỡ đê

Hơn một tuần qua, người dân tại xã Xuy Xá huyện Mỹ Đức, Hà Nội sống nơm nớp trong nỗi lo vỡ đê. Tuy nước sông năm nào cũng lên cao vào thời điểm này, nhưng chưa bao giờ gây hư hại tuyến đê như năm nay.

Hà Nội: Sụt lún nghiêm trọng ở đê sông Đáy, người dân nơm nớp sống trong nỗi lo vỡ đê