Hải đoàn 129 Hải quân sẵn sàng đón ngư dân vào tránh trú bão Noru

Trước tình hình diễn biến nguy hiểm của cơn bão Noru, các Âu tàu, Làng chài do Hải đoàn 129 quản lý tại Quần đảo Trường Sa đã làm tốt công tác chuẩn bị về con người, phương tiện và bố trí sắp xếp cho bà con ngư dân vào tránh trú.

Hải đoàn 129 Hải quân sẵn sàng đón ngư dân vào tránh trú bão Noru