Hải Dương: Nhiều diện tích lúa gieo vãi ở Tứ Kỳ chết hàng loạt

Hiện nay, nhiều diện tích lúa gieo vãi của huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bị hiện tượng vàng lá, chậm phát triển và chết hàng loạt. Các cơ quan chuyên môn của huyện Tứ Kỳ đang chỉ đạo nông dân tập trung khắc phục tình trạng này.

Nhiều diện tích lúa gieo vãi ở Tứ Kỳ chết hàng loạt