Hàng ngàn người tham gia lễ nghinh thần trong lễ hội chùa Ông

Lễ hội chùa Ông được duy trì, tổ chức nhằm gắn kết tín ngưỡng dân gian trong truyền thống văn hóa lâu đời của hai dân tộc Việt-Hoa.

Hàng ngàn người tham gia lễ nghinh thần trong lễ hội chùa Ông