Hàng ngàn tấn xoài Úc rụng đầy vườn, nông dân Khánh Hòa khóc ròng

Vụ xoài Úc năm nay bà con nông dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đang gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân do giá cả rớt thê thảm và thị trường tiêu thụ chậm. Với giá bán quá thấp, một số nhà vườn không thể thu hoạch và đành để xoài Úc chín rụng.

Hàng ngàn tấn xoài Úc rụng đầy vườn, nông dân Khánh Hòa khóc ròng