Hàng trăm hoạ sĩ không chuyên bán tranh online lấy quỹ hỗ trợ học sinh nghèo

Với mục đích tìm kiếm nguồn kinh phí hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đoàn thanh niên Đồng Nai đã mở triển lãm tranh để gây quỹ. Đáng chú ý, những người tham gia đều là những họa sĩ không chuyên nghiệp, chủ đề sáng tác chủ yếu là về cuộc chiến chống Covid-19 với những thông điệp ý nghĩa, nhân văn sâu sắc.

Hàng trăm hoạ sĩ không chuyên bán tranh online lấy quỹ hỗ trợ học sinh nghèo.