Hàng trăm nông dân hưởng ứng Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, TƯ Hội Nông dân Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023: "Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn"

Hàng trăm hội viên nông dân, hội viên các đơn vị đoàn thể và các em thiếu nhi đã có mặt tại Bắc Ninh để hưởng ứng Lễ phát động Quốc gia Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Hàng trăm nông dân hưởng ứng Lễ phát động Quốc gia Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, chiến dịch đã khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.