Hàng trăm sản phẩm OCOP “tụ họp” tại ngày hội khởi nghiệp ở Quảng Nam

Bắt đầu từ hôm nay ngày 22 đến 24/9, UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp, chuyển đổi số, kết nối việc làm và giao thương sản phẩm OCOP, du lịch huyện Duy Xuyên năm 2023” với chủ đề “Quê lụa - khởi tạo, sẽ chia cùng cộng đồng”.

Hàng trăm sản phẩm OCOP “tụ họp” tại ngày hội khởi nghiệp ở Quảng Nam