Hành trình kết nối vùng di sản ruộng bậc thang quốc gia Tây Bắc

Thực hiện chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã tổ chức chuỗi hoạt động khảo sát, giới thiệu tài nguyên du lịch ruộng bậc thang mang tên "Hành trình kết nối vùng di sản ruộng bậc thang quốc gia Tây Bắc".

Video: Kết nối vùng di sản ruộng bậc thang quốc gia Tây Bắc.