Hậu Giang áp dụng kỹ thuật tiên tiến mới vào canh tác cho lúa sạch, gạo ngon

Tại HTX Nông nghiệp Bình Hiếu, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, nhờ áp dụng kỹ thuật "3 giảm - 3 tăng" từ sạ lan sang sạ hàng đã giúp nhiều hộ dân giảm được thời gian gieo sạ, mà còn tăng cao được năng suất.

Hậu Giang áp dụng kỹ thuật tiên tiến mới vào canh tác cho lúa sạch, gạo ngon

Hậu Giang áp dụng kỹ thuật tiên tiến mới vào canh tác cho lúa sạch, gạo ngon