Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì "đối thoại" với báo chí

Tại buổi họp báo cuối năm 2022, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đồng chủ trì, cung cấp thông tin và trả lời tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội của địa phương năm vừa qua; phương hướng, mục tiêu của năm đến 2023.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì cung cấp thông tin cho báo chí

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì cung cấp thông tin cho báo chí.