Hồ Ba Bể có nguy cơ “biến mất” do tình trạng bồi lấp ngày càng nghiêm trọng

Hồ Ba Bể ở tỉnh Bắc Kạn là viên ngọc xanh giữa đại ngàn Việt Bắc, là di tích, danh thắng đặc biệt cấp Quốc gia. Đây cũng là khu vực trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, tình trạng bồi lấp tại đây đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, diện tích mặt nước hồ bị thu hẹp nhanh chóng.

Hồ Ba Bể có nguy cơ “biến mất” do tình trạng bồi lấp ngày càng nghiêm trọng

Theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trung bình mỗi năm lượng phù sa bồi lắng xuống hồ Ba Bể khoảng 40 vạn m3, điểm bị bồi lắng nhiều nhất là cửa sông Chợ Lèng với khoảng 18 vạn m3 bùn cát/năm. Ngoài sông Chợ Lèng, sông Nam Cường và suối Tà Han cũng mang lượng phù sa rất lớn vào hồ Ba Bể. So với những năm 60 của thế kỷ trước, bãi bồi đã đã lấn xuống lòng hồ khoảng 700 đến 800m. Theo tính toán của các nhà khoa học, với tốc độ bồi lắng này, nếu không có biện pháp khắc phục, hồ Ba Bể có thể sẽ biến mất trong vòng 70  đến 80 năm nữa.