Hỗ trợ nông dân đưa nông sản vào các siêu thị, trung tâm thương mại ở Đồng Nai

Tại Đồng Nai thời gian qua, các siêu thị, trung tâm thương mại cũng đã có nhiều chính sách để hỗ trợ người dân trồng trọt theo hướng sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đáp ứng được các quy trình, chỉ tiêu chất lượng nhằm đưa nông sản vào siêu thị, vốn là mục tiêu theo đuổi lâu nay của nhiều hộ nông dân của Đồng Nai.
Hỗ trợ đưa nông sản vào các siêu thị, trung tâm thương mại

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản Đồng Nai vào các siêu thị, trung tâm thương mại