Hỗ trợ tàu cá Bình Định mắc cạn về nơi neo đậu trong điều kiện sóng to, gió lớn

Sau khi tiếp cận và khảo sát, Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã hạ xuồng đưa 4 ngư dân và tài sản về tàu Trường Sa 12 an toàn.

Hỗ trợ tàu cá Bình Định mắc cạn về nơi neo đậu trong điều kiện sóng to, gió lớn.