Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân 2022 tập trung vào các vấn đề "nóng" của tam nông

Trong buổi họp Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 chiều nay 8/4, Ban Tổ chức đề nghị cần tập trung vào các vấn đề "nóng" của tam nông.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân 2022 tập trung vào các vấn đề "nóng" của tam nông