Video: Hội Nông dân tỉnh Sơn La xây dựng hình mẫu “người nông dân mới”

Ngày 29/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La. Tới dự Đại hội có đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La...

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Xây dựng hình mẫu “người nông dân mới”

Bầu 31 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tổ chức bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Anh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.