Các hội viên của Hội Nông dân Văn Yên (Yên Bái) trở thành triệu phú, tỷ phú như thế nào?

Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã phát huy rất tốt vai trò hỗ trợ cho các hội viên của mình. đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động hội. Một phần nhờ đó, nơi đây đã có được rất nhiều triệu phú, tỷ phú là hội viên của Hội Nông dân Văn Yên.

Nhờ sự giúp đỡ của Hội Nông dân huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), trong những năm qua, trên địa bàn huyện Văn Yên ngày càng xuất hiện nhiều nông dân triệu phú, tỷ phú trên vùng đất quế.

Yên Bái: Hội Nông dân Văn Yên giúp đỡ ra sao để nhiều hội viên trở thành triệu phú, tỷ phú