Hơn 1.000 tấn cá bè trên sông Cái, con nào con nấy to như bắp chân mà khách vẫn kén mua

Thời gian gần đây, do tiêu thụ chậm, thương lái kén thu mua, khoảng hơn 1.000 tấn cá trắm, cá chép nuôi trên bè ở sông Cái (Đồng Nai) bị ứ đọng, người dân đứng ngồi không yên.

Hơn 1.000 tấn cá bè trên sông Cái, con nào con nấy to như bắp chân mà khách vẫn kén mua

Hơn 1.000 tấn cá bè trên sông Cái, con nào con nấy to như bắp chân mà khách vẫn kén mua.