Clip: Hơn 150 cán bộ Hội Nông dân các tỉnh tham gia tập huấn công tác văn phòng tại Đà Lạt

Sáng nay 1/8, 152 cán bộ Hội Nông dân của 58/63 tỉnh, thành phố và Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tham dự Hội nghị Tập huấn kỹ năng, nhiệm vụ công tác văn phòng toàn quốc năm 2022 tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Hơn 150 cán bộ Hội Nông dân các tỉnh tham gia tập huấn công tác văn phòng tại Đà Lạt.