Huế: Cuộc sống khó khăn của những người sống ở khu tái định cư Tân Bình

Bên cạnh những thiếu thốn về đời sống vật chất và tinh thần, người dân khu tái định cư Tân Bình còn phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo khác.

Cuộc sống khó khăn của những người sống ở khu tái định cư Tân Bình