Hướng dẫn cách thụ phấn "se duyên" cho cây bưởi Diễn

Năm nào cũng vậy, từ giữa tháng Giêng, người dân Hà Tĩnh lại bắt đầu công việc thụ phấn cho vườn bưởi Diễn. Việc “se duyên” cho bưởi đúng thời gian, kỹ thuật đã đưa lại năng suất và chất lượng cho loại bưởi này.

Hướng dẫn cách thụ phấn "se duyên" cho cây bưởi Diễn

Hướng dẫn cách "se duyên" cho cây bưởi Diễn