Khách đổ về lòng hồ cắm trại, ngắm cảnh, người dân mong muốn được “hồi sinh” du lịch ven hồ Trị An

Đa phần các cơ sở du lịch tự phát ven hồ Trị An (Đồng Nai) đều mong muốn địa phương tìm cách tháo gỡ vướng mắc, ban hàng cơ chế quảng lý để những cơ sở này được phép quay trở lại hoạt động một cách có quy củ và đảm bảo an toàn cho du khách ven hồ.

Khách đổ về lòng hồ cắm trại, ngắm cảnh, người dân mong muốn được "hồi sinh" du lịch ven hồ Trị An

Khách đổ về lòng hồ cắm trại, ngắm cảnh, người dân mong muốn được “hồi sinh” du lịch ven hồ Trị An.