Chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Dao đỏ ở Yên Bái

Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nét đẹp văn hóa độc đáo. Trong xu thế phát triển, trang phục truyền thống của một số dân tộc đã bị mai một, nhưng với đồng bào Dao đỏ ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thì sắc phục, quần áo của họ vẫn được giữ gìn.

Vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Dao đỏ ở Yên Bái