Khánh Hòa: Lai tạo thành công dòng cá Nemo đột biến có màu sắc “độc lạ”

Mới đây, một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã lai tạo ra dòng cá Nemo đột biến hoàn toàn mới với màu sắc độc lạ, được bán ra với giá cao gấp nhiều lần so với giống cá bình thường.

Khánh Hòa: Lai tạo thành công dòng cá Nemo đột biến có màu sắc “độc lạ”