"Khát" điện ở huyện vùng cao Bảo Lạc, Cao Bằng

Gần 30% số hộ của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng chưa được tiếp cận điện lưới Quốc gia. Cá biệt có xã, tỷ lệ sử dụng điện lưới Quốc gia mới chỉ đạt 35%. Việc thiếu điện ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội do hạn chế trong việc tiếp cận thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Nhiều hội viên nông dân huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) khó khăn trong việc tiếp cận thông tin vì... thiếu điện. Clip: Chiến Hoàng