Tin liên quan

NÔNG THÔN XANH: Báo chí truyền thông, những "người đồng hành" trong bảo vệ môi trường các dòng sông, suối

Bên cạnh những giải pháp kỹ thuật giúp phục hồi các dòng sông, suối bị ô nhiễm, suy thoái, thì vai trò của các công cụ pháp luật, báo chí, truyền thông cũng rất quan trọng. Đó là động lực, đồng thời là "người đồng hành", để cùng các giải pháp kỹ thuật triển khai một cách đồng bộ, mang lại hiệu quả cao.

Nâng cao kiến thức và kỹ năng về bảo vệ môi trường

Trong tuần qua, tại tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Môi trường nông thôn thuộc TƯ Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2023”.

Khuyến khích trẻ em tham gia bảo vệ môi trường bằng những cách làm mới

Thời gian gần đây, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã có những cách làm mới để người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em cùng chung tay thực hiện bảo vệ môi trường, tiến đến hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Thông tin từ Truyền hình Cà Mau.