Kỳ lạ cuộc thi tìm quả cà chua xấu nhất ở Tây Ban Nha

Quả cà chua xấu nhất là một sự kiện nhằm tôn vinh công sức của người lao động ở Tudela, Tây Ban Nha. Giải thưởng cho người chiến thắng là một phần giăm bông Iberia.

Cuộc thi tìm quả cà chua xấu nhất ở Tây Ban Nha