Kỹ sư IT bỏ việc lương ngàn đô về đánh giày, kiếm 150 triệu đồng/tháng

Với mức giá đánh giày tại tiệm là 150.000-250.000 đồng/đôi, gấp 10 lần với chi phí đánh giày mà mọi người thường thấy, nghề này mang lại cho anh Đinh Thanh Phong thu nhập lên tới 150 triệu đồng/ 1 tháng.

Kỹ sư IT bỏ việc lương ngàn đô về đánh giày, kiếm 150 triệu đồng/tháng