Lai Châu sẵn sàng bước vào hội thi “Nhà nông đua tài” 2022

Những ngày này, các thành viên trong Đội thi “Nhà nông đua tài” của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đang tích cực, hăng say luyện tập để chuẩn bị cho Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022, Cụm thi Khu vực I tại tỉnh Lai Châu...

Clip: Lai Châu sẵn sàng bước vào hội thi "Nhà nông đua tài" toàn quốc lần thứ V, khu vực I năm 2022.