Làm giàu từ mô hình trồng quất cảnh, nông dân thu lời hàng trăm triệu mỗi vụ

Hiện nay xã Nam Toàn (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) có hàng chục ha trồng quất cảnh, hộ nào trồng ít thì 1-2 sào, hộ nhiều thì từ 3-5 sào, thậm chí cả mẫu chuyên trồng quất. Mỗi vụ Tết, trồng quất giúp người dân ở đây thu lời hàng trăm triệu đồng.

Làm giàu từ mô hình trồng quất cảnh

Làm giàu từ mô hình trồng quất cảnh