Lạng Sơn: Tiềm năng từ loại cây trồng giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân tộc

Với tiềm năng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng rất phù hợp cho cây thạch đen phát triển, loại cây này đã mang lại thu nhập kinh tế cao và ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của người nông dân Lạng Sơn.

Tiềm năng từ loại cây trồng giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân tộc