Lào Cai: Lai tạo thành công 2 giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu

Dựa trên cơ sở nghiên cứu thị trường những năm gần đây, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai vừa mới sản xuất lai tạo thêm được hai tổ hợp giống lúa mới: LC18 và HY168, đây là những tổ hợp giống lúa lai 2 dòng, 3 dòng có nhiều ưu điểm nổi bật, đặc biệt phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.

Lào Cai: Lai tạo thành công 2 giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu

Lào Cai: Lai tạo thành công 2 giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu