Lấy sức dân để lo cho dân ở Ngọc Chiến: Kỳ cuối - Miền quê đáng sống trên vùng cao Sơn La

Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được biết đến là nơi có khí hậu ôn hòa, nơi đây còn có nguồn nước nóng tự nhiên, đây là tiềm năng để phát triển du lịch. Địa phương này đã đưa chủ trương phát triển du lịch vào Nghị quyết và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để giúp người dân có cuộc sống ấm no.

Lấy sức dân để lo cho dân ở Ngọc Chiến: (Kỳ cuối) Miền quê đáng sống trên vùng cao Sơn La