Tin liên quan

Mục sở thị cảnh trực thăng Ka-52 tiếp đạn và không kích mục tiêu ở Ukraine