Logo Apple thay đổi ra sao qua các thời kỳ?

Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wayne đã cùng nhau sáng lập công ty Apple năm 1976. Với thiết kế đơn giản và tinh tế, các sản phẩm của Apple luôn được lòng người tiêu dùng của họ. Từ đó, Apple phát triển mạnh mẽ và ngày càng được để ý hơn, logo của Apple cũng không phải ngoại lệ.

Logo Apple thay đổi ra sao qua các thời kỳ?

Logo Apple thay đổi ra sao qua các thời kỳ? Nguồn video: Apple Explained