Mô hình trồng rau hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu tại Ấn Độ

Tại Sikkim, Ấn Độ, mô hình trồng rau hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu đã và đang đem lại hiệu quả vô cùng tích cực.

Mô hình trồng rau hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu tại Ấn Độ

trồng rau hữu cơ

Mô hình trồng rau hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu tại Ấn Độ

CHIA SẺ