Một hợp tác xã ở Phú Thọ liên kết nông dân nuôi gà sinh học thả đồi thu hàng tỷ đồng mỗi năm

Hợp tác xã gà đồi Lam Sơn thành lập từ nhu cầu liên kết của các hộ nông dân chăn nuôi gà trên địa bàn xã Lam Sơn (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Mỗi năm, hợp tác xã bán hơn 500 tấn gà thương phẩm, mang về doanh thu hàng tỷ đồng.

Một hợp tác xã ở Phú Thọ liên kết nông dân nuôi gà sinh học thả đồi, thu hàng tỷ đồng mỗi năm