Mực nước cạn tới đáy, người nuôi cá lồng Sông Đà đối mặt với nguy cơ mất trắng

Bắt đầu từ tháng 2 năm nay, nước Sông Đà đã có dấu hiệu dần giảm và đến tháng 4, nước sông giảm nhanh, có khu vực giảm đến tận đáy. Các hộ nông dân nuôi cá lồng sông Đà trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đang đối mặt với nguy cơ mất trắng.

Người nuôi cá lồng Sông Đà đối mặt với nguy cơ mất trắng