Mục sở thị bè nuôi cá tra xuất khẩu có tiếng đồng bằng Sông Cửu Long

Cồn Sơn là một vùng đất nổi giữa sông Hậu, hay người ta còn gọi là cù lao. Cồn Sơn thuộc Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ. Với lợi thế về mặt sông nước, người dân ở đây phát triển nghề nuôi cá lồng bè nước ngọt. Đây là vùng nuôi cá tra xuất khẩu có tiếng tại đồng bằng Sông Cửu Long.

Mục sở thị bè nuôi cá tra xuất khẩu có tiếng đồng bằng Sông Cửu Long