Năm 2023, chợ truyền thống Hà Nội không còn túi nilon: Nhiệm vụ có "bất khả thi"?

Hà Nội đang đặt ra mục tiêu, đến hết năm 2023, toàn bộ các chợ truyền thống của thủ đô sẽ "sạch bóng" túi nilon. Thế nhưng, với những gì "mắt thấy, tai nghe" ở một số chợ ngay trong nội thành, nhiệm vụ trên của thành phố sẽ vô cùng gian nan.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam sử dụng hơn 30 tỷ túi ni lông, trung bình 1 gia đình dùng 4 túi mỗi ngày. Riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM, lượng túi nilong được tiêu thụ nhiều vượt trội so với các địa phương trong cả nước, trung bình thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và nilon mỗi ngày. Trong chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023, 100% các chợ truyền thống không sử dụng túi ni lông.

Năm 2023, chợ truyền thống Hà Nội không còn túi nilon: Nhiệm vụ có "bất khả thi"?

Mục tiêu hết năm 2023, 100% chợ truyền thống tại Hà Nội không sử dụng túi nilon có khả thi?

Chuyên gia đưa ra một số giải pháp để đạt được mục tiêu hết năm 2023,100% chợ truyền thống tại Hà Nội không sử dụng túi nilon. Thứ nhất, loại bỏ hoàn toàn túi nilong trên thị trường. Thứ 2, đưa lại sở thích của người tiêu dùng là các loại túi hữu cơ, thân thiện với môi. Thứ 3, tạo ra sự đồng thuận từ truyền thông, nhận thức, đạo đức trong tiểu thương, người sử dụng, người quản lý không chỉ đối với chợ truyền thống mà trong tất cả các dịch vụ thương mại xã hội.